Nålebehandling/IMS

Intramuskulær stimulering (IMS) brukes til å løse opp små spenninger som danner seg i muskulaturen. Nålene settes gjerne inn i disse såkalte triggerpunktene. Slike triggerpunkter kan dannes blant annet ved langvarig overbelastning/underbelastning av en muskel eller ved en skade. Dette gjelder smertetilstander som for eksempel spenningshodepine, stive skuldre, ryggkink og ulike idrettsskader. Ved IMS når man enkelt ned til spenninger som sitter i dypet i muskulaturen. Nålene kan i prinsippet brukes på alle muskler i kroppen. 

Det er sterile engangs akupunkturnåler man bruker i denne vestlige medisinske behandlingsmetoden. Man antar at behandlingsmetoden stammer fra tidlig 40-tallet hvor man primært satte sprøyter med bedøvelse inn i spenningspunktene i muskulaturen. Etter hvert så man at selve penetreringen av triggerpunktet skapte en god effekt alene og derfor ble det utviklet og testet videre med akupunkturnåler. Dette skjedde så sent som på slutten av 70-tallet.     

Ved behandling kan man forvente at muskelen blir noe støl og øm i etterkant. Det er ikke forbundet med noen spesiell bivirkning, men kan være forbundet med en viss risiko ved feilbruk. Derfor er det viktig behandleren har god kunnskap om nålebehandlingen og om kroppens anatomi. For å kunne bruke denne type behandling bør behandleren ha en videre kompetanse innenfor emnet.